• Hoofdsponsor HMC Raamsdonksveer

 • Onder een aantal enthousiaste HMC leden is het idee ontstaan om een “Club van 50” op te richten. 

  Wat is een club van 50? 
  Een club van 50 is een groep mensen die die HMC Raamsdonksveer een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis een bedrag van € 50,00 per jaar doneren. Je krijgt hiervoor een naamsvermelding, naam van je team, bedrijfsnaam of logo op het Club van 50 bord in de kantine en je zult worden betrokken bij de besteding van het geld wat we bijeen willen krijgen om speciale projecten te financieren. 

  Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt? 
  Suggesties kunnen worden gedaan door de leden van de Club van 50, deze suggesties kunnen het hele jaar door kenbaar gemaakt worden door een email te sturen naar:info@hmcraamsdonksveer.nl De suggesties worden bekeken door de Werkgroep Sponsoring die een selectie zal maken en vervolgens de leden van de Club van 50 eenmaal per jaar laten stemmen indien er meerdere suggesties / ideeën zijn. 

  Hoe wordt het geld beheerd? 
  Het geld zal worden gestort op de algemene rekening van de vereniging en zal “geoormerkt” worden als het geld voor de Club van 50. De penningmeester zal er op toezien dat het geld goed word beheerd. 

  Hoe kan ik lid worden?
  Iedereen die 16 jaar of ouder is kan lid worden van de HMC Club van 50 door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij Willem van Oversteeg of Johan Burger. 

  Hoe te betalen? 
  Je kunt € 50,00 overmaken op rekeningnummer NL82RABO 0115650806 t.n.v. HMC Raamsdonksveer onder vermelding van “Club van 50 2024” of contant betalen aan Willem van Oversteeg. 

  Wij danken eenieder alvast van harte voor de ondersteuning van de vereniging. 

 • Aanmelding Club van 50