• Hoofdsponsor HMC Raamsdonksveer

 • Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon is een door het bestuur aangewezen persoon binnen de vereniging bij wie men ongewenst of ontoelaatbaar ervaren gedrag (denk aan geweld, seksuele intimidatie of integriteitsinbreuk) kwijt kan. Het kan ook gaan om persoonlijke problemen, die men niet met de direct betrokken personen wil bespreken.

  De vertrouwenspersoon neemt de regelgeving ten aanzien van het kennisnemen van misdrijven in acht. Indien een vertrouwenspersoon in de uitoefening van zijn taak kennis neemt van strafbare feiten, probeert hij de betrokkene tot inzicht te brengen om aangifte te doen bij het bevoegde gezag. Pas in tweede instantie, als betrokkene volhardt in zijn weigering van het strafbare feit melding te maken, doet de vertrouwenspersoon, net als ieder ander, melding van het strafbare feit aan het bevoegde gezag.

  Vertrouwenspersonen

  Manon de Vries

  Eric van Alphen

   

  (06) 23 38 97 35

  (06) 22 43 34 60

  vertrouwenspersoon@hmcraamsdonksveer.nl